Welkom op de website van de Lukaskerk Alkmaar

Lukaskerk

Christengemeenschap Alkmaar

Geestelijke
Dhr. Adam Ricketts
06-42588147

Adres Lukaskerk
Oude Kanaaldijk 9/11
1825 AT Alkmaar
lukaskerkalkmaar@outlook.com

Telefonisch contact voor vragen: 06-45474548.

Mensenwijdingsdienst

De mensenwijdingsdiensten vinden plaats op zondagen om 10.00 uur.

Communie

U hoeft zich hiervoor niet apart aan te melden.

Informatie over de dagen en tijden van de mensenwijdingsdienst

 Zondag    Om 10.00 uur in de Lukaskerk, behalve 2 april, 14 mei, 11 juni

Om 10.15 op Scorlewald, alleen op 2 april, 14 mei en 11 juni

 Donderdag      Om 10.00 uur in de Lukaskerk

 Stille Week      maandag 3 april tot zaterdag 8 april iedere dag om 10.00 uur

Pasen              ook op 2e Paasdag (maandag 10 april) om 10.00 uur

  Pinksteren      ook maandag 29 en dinsdag 30 mei om 10.00 uur

(De dienst op dinsdag 30 mei zal in het Engels zijn)

  Feesttijden

Lijdenstijd           12 maart tot 1 april
Stille Week           2 april tot 8 april
Paastijd                  9 april tot 17 mei
Hemelvaart          18 mei tot 27 mei
Pinksteren            28 mei tot 30 mei

De Gemeenteberichten worden eens in twee of drie maanden verzonden aan leden en belangstellenden. Kosten hiervoor zijn €35 per jaar.

In de Gemeenteberichten vindt u uitgebreide informatie over de Mensenwijdingsdienst, welk evangelie wordt gelezen, wat we zingen, een overzicht van de bijeenkomsten, berichten uit de gemeente, berichten van het bestuur, de bewindsdrager, landelijk en internationaal nieuws

De Agenda is bedoeld voor gemeentelijke activiteiten die ook landelijk aangekondigd worden. Uitleg hierover vindt u in de subrubriek Landelijke agenda.

Digitale Nieuwsbrief

Middels deze Nieuwsbrief wordt actueel nieuws kenbaar gemaakt, bijvoorbeeld wanneer een dienst niet kan doorgaan. Ook ander actueel of extra nieuws en informatie wordt veelal via de digitale nieuwsbrief verspreidt. Leden en belangstellenden kunnen zich aanmelden voor de digitale nieuwsbrief via

Historie

In 1960 bouwden leden van de Christengemeenschap een kleine kerk aan de Bosmansweg in Schoorl.

De gemeente groeide in 70er en 80er jaren van de vorige eeuw. Er was een grotere kerk nodig. Er was ook een wens om uit de beschutting te komen van de bosrand van Schoorl en duidelijk zichtbaar te worden voor de samenleving. Dat leidde in 1993 tot de bouw van een nieuwe kerk – met een opvallende vorm – in Alkmaar-Noord (zie afbeelding).

Snel na de opening kreeg de kerk de architectuurprijs van de gemeente Alkmaar. In 2012 is de kerk opgenomen in de lijst met gemeentelijke monumenten. De vorm van de kerk is gebaseerd op de organische architectuur. Dat wil zeggen dat de vorm is afgestemd op de functie die het gebouw moet vervullen, maar ook dat het gebouw op een natuurlijke manier past in de omgeving. Het duinlandschap was één van de inspiratiebronnen. Het gebouw kan worden bezichtigd op de open Monumentendagen in september. De kerk is toegankelijk als er diensten worden gehouden en bij andere activiteiten vermeld onder de Agenda.

De Lukaskerk heeft een regionaal karakter. De leden en belangstellenden wonen in Noord-Holland boven het Noordzee kanaal. Andere kerken van de Christengemeenschap in Noord-Holland zijn de Andrieskerk in Amsterdam en de Christoforuskerk in Bussum.
De Lukaskerk is genoemd naar de evangelist Lukas die ook arts was. Vrij veel leden van de Christengemeenschap Alkmaar en omstreken hebben een therapeutisch beroep. Met de naam is aldus aansluiting gezocht bij het karakter van de gemeente die de kerk gebruikt.

De Christengemeenschap

Tussen de 1e en 2e wereldoorlog waren veel mensen op zoek naar nieuwe waarden. Er was een grote openheid, ook voor religieus spirituele ideeën. Een groep theologiestudenten vroeg Rudolf Steiner, de grondlegger van de antroposofie, hoe het religieuze leven kon worden vernieuwd. De gesprekken daarover hebben destijds geleid tot het stichten van de Christengemeenschap. Een beweging die er op is gericht om op een vernieuwende manier met het Christendom om te gaan. De Christengemeenschap heeft kerken en gemeenten in alle werelddelen.

Achtergronden

Anders dan in andere kerken wordt in de Christengemeenschap niet aangegeven hoe en wat men moet geloven. De gemeenteleden zijn zelf verantwoordelijk voor hun eigen geloofsinhoud. Daarin gaat een ieder zijn eigen weg. In de Christengemeenschap wordt de gemeenschap gevormd door het gezamenlijk voltrekken van de zeven sacramenten, die belangrijke momenten in het mensenleven markeren. Deze sacramenten worden voltrokken bij de doop, de jeugdwijding, bij het biechtgesprek, bij de mensenwijdingsdienst, de huwelijkswijding, de priesterwijding en de stervenswijding.

De mensenwijdingsdienst is vergelijkbaar met wat in andere kerken de kerkdienst, de mis en de eredienst wordt genoemd. De mensenwijdingsdienst vormt het middelpunt van het religieuze leven van de gemeente. De sacramenten worden voltrokken door gewijde priesters. De Christengemeenschap kent zowel manlijke als vrouwelijke priesters.

Voor kinderen is er 2 x per maand een kinderdienst. Daarnaast worden godsdienstlessen gegeven voor kinderen van 6 tot 14 jaar. Twee bijzondere kinderfeesten vormen de zogenaamde adventstuin op de eerste zondag van advent en het paastuintje op de eerste paasdag. In de zomer worden kinder- en jeugdkampen gehouden. De mensenwijdingsdienst is niet toegankelijk voor kinderen onder 14 jaar.