Algemeen

Print this entry

Welkom op de website van de Lukaskerk Alkmaar

 

Lukaskerk

Christengemeenschap Alkmaar

 

Geestelijke:
Mevr. Edith Schoneveld (telefonisch te bereiken op 06-29343288)

Adres
Oude Kanaaldijk 9/11
1825 AT Alkmaar

Emailadres voor contact of vragen
lukaskerkalkmaar@outlook.com

 

Mensenwijdingsdienst

De mensenwijdingsdiensten gaan door met een maximum van 35 personen, vanaf 1 juli.
U hoeft zich niet meer aan te melden. Aanmelding is alleen nodig voor een dienst voor een gestorvene, een huwelijkswijding of een doop.

Mensenwijdingsdienst op zondag  om 10.00 uur

Iedere donderdag is er een mensenwijdingsdienst om 10.00 uur.

Iedere tweede dinsdag van de maand is er een mensenwijdingsdienst om 9.00 uur in de kleine cultusruimte, hieraan kunnen maximaal 2  personen deelnemen.

Communie Vanaf 1 juli wordt de communie uitgereikt aan 7 personen:  twee ministranten en vijf gemeenteleden. U hoeft zich hiervoor niet meer aan te melden.

Houd rekening met elkaar: houd gepaste afstand van elkaar en als u regelmatig de communie ontvangt, wacht dan even zodat anderen eerst de kans krijgen om naar voren te gaan.

Informatie over de dagen en tijden van de mensenwijdingsdienst en vervanging gemeentegeestelijke: De Mensenwijdingsdienst juni-sept 2021

 

Activiteiten

Informatie over de aktiviteiten in juni tot en met september 2021 vindt u hier:Bijeenkomsten 0609-2021 

Ivm corona of andere omstandigheden kan het programma veranderen. Dat wordt aangekondigd in de digitale Nieuwsbrief, waarvoor u zich kunt aanmelden via : lukaskerkalkmaar@outlook.com

De activiteiten vinden plaats in de gemeenteruimte, waar maximaal 12 mensen aan kunnen deelnemen. waarvoor u zich moet aanmelden.  Aanmelding  via wendela.beemsterboer@gmail.com

 

 Coronabeleid

Informatie over het coronabeleid vanaf 1 juli 2021 vindt u hier  Corona maatregelen in de kerk vanaf 1 juli 2021

Vanaf 1 juli 2021 gelden de volgende maatregelen:

  • 1,5 meter afstand houden van elkaar
  • 35 deelnemers aan de Mensenwijdingsdienst
  • 7 deelnemers aan de communie; 2 ministranten en 5 gemeenteleden
  • 12 deelnemers aan activiteiten
  • In juli koffie na de mensenwijdingsdienst als proef
  • Goed ventileren in alle ruimtes bij activiteiten
  • Aanmelding alleen voor activiteiten en voor de mensenwijdingsdienst voor een gestorvene, doop en huwelijkswijding via wendela.beemsterboer@gmail.com

 

Gemeenteberichten

In de Gemeenteberichten vindt u uitgebreide informatie over de Mensenwijdingsdienst, welk evangelie wordt gelezen, wat we zingen, een overzicht van de bijeenkomsten, etc. Gemeenteberichten

De Agenda is bedoeld voor gemeentelijke activiteiten die ook landelijk aangekondigd worden. Uitleg hierover vindt u in de subrubriek Landelijke agenda.

 

Bericht van het  Bestuur

 

Bericht van de Kring van Zeven

 

Historie

In 1960 bouwden leden van de Christengemeenschap een kleine kerk aan de Bosmansweg in Schoorl.

De gemeente groeide in 70er en 80er jaren van de vorige eeuw. Er was een grotere kerk nodig. Er was ook een wens om uit de beschutting te komen van de bosrand van Schoorl en duidelijk zichtbaar te worden voor de samenleving. Dat leidde in 1993 tot de bouw van een nieuwe kerk – met een opvallende vorm – in Alkmaar-Noord (zie afbeelding).

Snel na  de opening kreeg de kerk de architectuurprijs van de gemeente Alkmaar. In 2012 is de kerk opgenomen in de lijst met gemeentelijke monumenten. De vorm van de kerk is gebaseerd op de organische architectuur. Dat wil zeggen dat de vorm is afgestemd op de functie die het gebouw moet vervullen, maar ook dat het gebouw op een natuurlijke manier past in de omgeving. Het duinlandschap was één van de inspiratiebronnen. Het gebouw kan worden bezichtigd op de open Monumentendagen  in september. De kerk is toegankelijk als er diensten worden gehouden en bij andere activiteiten vermeld onder de Agenda.

De Lukaskerk heeft een regionaal karakter. De leden en belangstellenden wonen in Noord-Holland boven het Noordzee kanaal. Andere kerken van de Christengemeenschap in Noord-Holland zijn de Andrieskerk in Amsterdam en de Christoforuskerk in Bussum.
De Lukaskerk is genoemd naar de evangelist Lukas die ook arts was. Vrij veel leden van de Christengemeenschap Alkmaar en omstreken hebben een therapeutisch beroep. Met de naam is aldus aansluiting gezocht bij het karakter van de gemeente die de kerk gebruikt.

De Christengemeenschap

Tussen de 1e en 2e wereldoorlog waren veel mensen op zoek naar nieuwe waarden. Er was een grote openheid, ook voor religieus spirituele ideeën. Een groep theologiestudenten vroeg Rudolf Steiner, de grondlegger van de antroposofie, hoe het religieuze leven kon worden vernieuwd. De gesprekken daarover hebben destijds geleid tot het stichten van de Christengemeenschap. Een beweging die er op is gericht om op een vernieuwende manier met het Christendom om te gaan. De Christengemeenschap heeft kerken en gemeenten in alle werelddelen.

Achtergronden

Anders dan in andere kerken wordt in de Christengemeenschap niet aangegeven hoe en wat men moet geloven. De gemeenteleden zijn zelf verantwoordelijk voor hun eigen geloofsinhoud. Daarin gaat een ieder zijn eigen weg. In de Christengemeenschap wordt de gemeenschap gevormd door het gezamenlijk voltrekken van de zeven sacramenten, die belangrijke momenten in het mensenleven markeren. Deze sacramenten worden voltrokken bij de doop, de jeugdwijding, bij het biechtgesprek, bij de mensenwijdingsdienst, de huwelijkswijding, de priesterwijding en de stervenswijding.

De mensenwijdingsdienst is vergelijkbaar met wat in andere kerken de kerkdienst, de mis en de eredienst wordt genoemd. De mensenwijdingsdienst vormt het middelpunt van het religieuze leven van de gemeente. De sacramenten worden voltrokken door gewijde priesters. De Christengemeenschap kent zowel manlijke als vrouwelijke priesters.

Voor kinderen is er 2 x per maand een kinderdienst. Daarnaast worden godsdienstlessen gegeven voor kinderen van 6 tot 14 jaar. Twee bijzondere kinderfeesten vormen de zogenaamde adventstuin op de eerste zondag van advent en het paastuintje op de eerste paasdag. In de zomer worden kinder-  en jeugdkampen gehouden. De mensenwijdingsdienst is niet toegankelijk voor kinderen onder 14 jaar.