Algemeen

Print this entry

Welkom op de website van de Lukaskerk Alkmaar

 

Lukaskerk

Christengemeenschap Alkmaar

 

Geestelijke
Dhr. Ton Besterveld
06-49898082;

Adres Lukaskerk
Oude Kanaaldijk 9/11
1825 AT Alkmaar

Emailadres voor contact of vragen
lukaskerkalkmaar@outlook.com

Telefonisch contact voor vragen: 072-7370209; bij geen gehoor kunt u een boodschap inspreken.

 

Mensenwijdingsdienst

De mensenwijdingsdiensten  vindt plaats op zondagen om 10.00 uur. Er kunnen maximaal 30 personen deelnemen.

Communie

De communie wordt uitgereikt bij voorkeur aan 7 personen in een rij voor het altaar,  u hoeft zich hiervoor niet apart aan te melden.

Houd rekening met elkaar: houd gepaste afstand van elkaar.

Informatie over de dagen en tijden van de mensenwijdingsdienst

Zondag 16 januari        10.00 uur

Zondag 23 januari        10.00 uur

Zondag 30 januari        10.00 uur

 

Zondag   6 februari       10.00 uur

Zondag 13 februari       11.15 uur, deze dienst vindt alleen plaats op Scorlewald, ivm corona kunnen aan deze dienst alleen bewoners en medewerkers van Scorlewald deelnemen

Zondag 20 februari      10.00 uur

Zondag 27 februari      10.00 uur

 

Zondag 6 maart           10.00 uur

Zondag 13 maart         10.15 uur, deze dienst vindt alleen plaats op Scorlewald, ivm corona kunnen aan deze dienst alleen bewoners en medewerkers van Scorlewald deelnemen

Zondag 20 maart        10.00 uur

Zondag 27 maart         10.00 uur

 

Activiteiten

Ivm de laatste corona-maatregelen zijn de meeste activiteiten afgelast. Voor meer informatie kunt u een email sturen naar lukaskerkalkmaar@outlook.com

Ivm corona of andere omstandigheden kan het programma veranderen. Dat wordt aangekondigd in de digitale Nieuwsbrief. Leden en belangstellenden kunnen zich hiervoor aanmelden via : lukaskerkalkmaar@outlook.com

Coronabeleid

Vanaf 20 januari 2022 gelden de volgende maatregelen:

  • 1,5 meter afstand houden van elkaar
  • 30 deelnemers aan de Mensenwijdingsdienst
  • 12 deelnemers aan activiteiten
  • Er is geen koffie na de mensenwijdingsdienst
  • Er wordt goed  geventileerd in alle ruimtes bij activiteiten

Gemeenteberichten

De Gemeenteberichten worden eens in twee of drie maanden verzonden aan leden en belangstellenden. Kosten hiervoor zijn €35 per jaar.

In de Gemeenteberichten vindt u uitgebreide informatie over de Mensenwijdingsdienst, welk evangelie wordt gelezen, wat we zingen, een overzicht van de bijeenkomsten, berichten uit de gemeente, berichten van het bestuur, de bewindsdrager, landelijk en internationaal nieuws

In verband met de vele wijzigingen, vindt u hier geen link naar de Gemeenteberichten van december 2021 – januari 2022.

De Agenda is bedoeld voor gemeentelijke activiteiten die ook landelijk aangekondigd worden. Uitleg hierover vindt u in de subrubriek Landelijke agenda.

 

Digitale Nieuwsbrief

Middels deze Nieuwsbrief wordt actueel nieuws kenbaar gemaakt, bijvoorbeeld wanneer een dienst niet kan doorgaan. Ook ander actueel of extra nieuws en informatie wordt veelal via de digitale nieuwsbrief verspreidt. Leden en belangstellenden kunnen zich aanmelden voor de digitale nieuwsbrief via lukaskerkalkmaar@outlook.com

 

Bericht van het  Bestuur

 

Bericht van de Kring van Zeven

 

Historie

In 1960 bouwden leden van de Christengemeenschap een kleine kerk aan de Bosmansweg in Schoorl.

De gemeente groeide in 70er en 80er jaren van de vorige eeuw. Er was een grotere kerk nodig. Er was ook een wens om uit de beschutting te komen van de bosrand van Schoorl en duidelijk zichtbaar te worden voor de samenleving. Dat leidde in 1993 tot de bouw van een nieuwe kerk – met een opvallende vorm – in Alkmaar-Noord (zie afbeelding).

Snel na  de opening kreeg de kerk de architectuurprijs van de gemeente Alkmaar. In 2012 is de kerk opgenomen in de lijst met gemeentelijke monumenten. De vorm van de kerk is gebaseerd op de organische architectuur. Dat wil zeggen dat de vorm is afgestemd op de functie die het gebouw moet vervullen, maar ook dat het gebouw op een natuurlijke manier past in de omgeving. Het duinlandschap was één van de inspiratiebronnen. Het gebouw kan worden bezichtigd op de open Monumentendagen  in september. De kerk is toegankelijk als er diensten worden gehouden en bij andere activiteiten vermeld onder de Agenda.

De Lukaskerk heeft een regionaal karakter. De leden en belangstellenden wonen in Noord-Holland boven het Noordzee kanaal. Andere kerken van de Christengemeenschap in Noord-Holland zijn de Andrieskerk in Amsterdam en de Christoforuskerk in Bussum.
De Lukaskerk is genoemd naar de evangelist Lukas die ook arts was. Vrij veel leden van de Christengemeenschap Alkmaar en omstreken hebben een therapeutisch beroep. Met de naam is aldus aansluiting gezocht bij het karakter van de gemeente die de kerk gebruikt.

De Christengemeenschap

Tussen de 1e en 2e wereldoorlog waren veel mensen op zoek naar nieuwe waarden. Er was een grote openheid, ook voor religieus spirituele ideeën. Een groep theologiestudenten vroeg Rudolf Steiner, de grondlegger van de antroposofie, hoe het religieuze leven kon worden vernieuwd. De gesprekken daarover hebben destijds geleid tot het stichten van de Christengemeenschap. Een beweging die er op is gericht om op een vernieuwende manier met het Christendom om te gaan. De Christengemeenschap heeft kerken en gemeenten in alle werelddelen.

Achtergronden

Anders dan in andere kerken wordt in de Christengemeenschap niet aangegeven hoe en wat men moet geloven. De gemeenteleden zijn zelf verantwoordelijk voor hun eigen geloofsinhoud. Daarin gaat een ieder zijn eigen weg. In de Christengemeenschap wordt de gemeenschap gevormd door het gezamenlijk voltrekken van de zeven sacramenten, die belangrijke momenten in het mensenleven markeren. Deze sacramenten worden voltrokken bij de doop, de jeugdwijding, bij het biechtgesprek, bij de mensenwijdingsdienst, de huwelijkswijding, de priesterwijding en de stervenswijding.

De mensenwijdingsdienst is vergelijkbaar met wat in andere kerken de kerkdienst, de mis en de eredienst wordt genoemd. De mensenwijdingsdienst vormt het middelpunt van het religieuze leven van de gemeente. De sacramenten worden voltrokken door gewijde priesters. De Christengemeenschap kent zowel manlijke als vrouwelijke priesters.

Voor kinderen is er 2 x per maand een kinderdienst. Daarnaast worden godsdienstlessen gegeven voor kinderen van 6 tot 14 jaar. Twee bijzondere kinderfeesten vormen de zogenaamde adventstuin op de eerste zondag van advent en het paastuintje op de eerste paasdag. In de zomer worden kinder-  en jeugdkampen gehouden. De mensenwijdingsdienst is niet toegankelijk voor kinderen onder 14 jaar.