Expo

Regelmatig is in ons gebouw een tentoonstelling te zien. We laten beeldend werk zien van leden en belangstellenden, of van mensen die op een andere wijze een binding hebben of zoeken met de Lukaskerk.

Tentoonstelling illustratiewerk Janneke Rosenbrand gedurende de zomerperiode

Janneke heeft regelmatig tentoonstellingen gehouden in de Lukaskerk. Ook een aantal van de door haar geïllustreerd boeken worden op de boekentafel verkocht, maar de originele tekeningen die bij de boeken horen zijn nog nooit tentoongesteld.

Het illustratiewerk is eigenlijk het begin van haar carrière geweest, wat niet zo vreemd is gezien haar opleiding vrije grafiek aan de Rietveld academie.

Naast het illustratiewerk zijn nog een tweetal schilderijen toegevoegd die in de hal hangen, namelijk het schilderij getiteld Indaling en een altaarstudie. Deze studies kwamen voort uit zogenaamde Tagungen in Duitsland om met een groep internationale kunstenaars gezamenlijk te kijken hoe een altaarschildering opgezet zou kunnen worden. De uiteindelijke en onverwachte uitkomst was een opdracht voor een altaarschildering in de Christengemeenschap in Denver.

Illustratiewerk

Werk in de hal

Janneke heeft vaak met Siegwart Knijpenga samengewerkt bij de omslag illustraties van zijn boeken. Bij het boek Uit vuur en as heeft ze zowel de omslag verzorgd als de tekeningen in het boek zelf. De omslag is een uitsnede uit een schilderij, dat inmiddels verkocht is. Bij het boek Op je wenken bediend heeft ze alle zwart-wit illustraties verzorgd. De boeken en de illustraties zijn te vinden in de hal.

Eveneens in de hal hangen een tweetal originelen van het boek Hoe de kleine engel op aarde kwam. Deze originelen zullen gedurende de zomer worden gewisseld met andere originelen uit het boek.

Werk in de gemeenteruimte

Het boekje Dromen in de zon kon met het boek Hoe de kleine engel op aarde kwam meegedrukt worden. Het hele verhaal hangt aan twee lange latten op de muur. Daaronder staat een tafel met een aantal originele tekeningen die bij de dichtbundel Nachtelijke omzwervingen hoort. Van deze dichtbundel is recent een nieuwe verbeterde uitgave beschikbaar gekomen.

Naast de boekenkast hangt de omslag van het Zonnekindpoppen boek. Een werkstuk waar Janneke vele jaren aan heeft gewerkt en dat men met enige regelmaat heeft geprobeerd bij verschillende uitgeverijen uit te geven. Uiteindelijk is dit gelukt bij Mercurius. Ook hier zijn alle tekeningen, inclusief de patronen van Janneke’s hand. De originelen hiervan bewaar ik zorgvuldig en zijn op verzoek ter inzage

Naast de boekenkast ook het boek De bijen en de mensen met op de tafelstandaard het origineel van de eerste bladzijde. Ook hier zullen we gedurende de exposities regelmatig wisselen.

Eveneens hangen in de gemeenteruimte een aantal studies die Janneke heeft gemaakt voor de nieuwe vertaling van het NT door Ton Besterveld. Hoewel de opdracht naar iemand anders is gegaan heeft ze wel met veel plezier en vooral ook geïnspireerd hier aan gewerkt.

Tot slot vindt u in de kaartenstandaard kaarten van Hoe de kleine engel op aarde kwam, Dromen van de zon en de zonnekindpoppen. Deze laatste bestaan uit setjes, maar zijn ook voor 1 euro te koop.

Met uitzondering van het zonnekindpoppen boek zijn alle andere boeken via de boekentafel verkrijgbaar.