Exposities

Print this entry

Regelmatig is in ons gebouw een tentoonstelling te zien. We laten beeldend werk zien van leden en belangstellenden, of van mensen die op een andere wijze een binding hebben of zoeken met De Lukaskerk. Voor de exposities werken wij samen met het Therapeuticum Egelantier in Bergen. Op dit moment is er werk te zien van Janneke Rosenbrand en beelden van Heleen Hoek.

Expositie Janneke Rosenbrand 23 maart tot 24 mei 2019

Als kunstenaar probeer ik al vele jaren mee te leven met de getijden van het jaar en met de christelijke feesten. Natuurlijk is dat niet alleen seizoensgebonden, is het ook mogelijk om bij voorbeeld innerlijk Pasen te vieren in de Kersttijd, maar in onze streken met zijn duidelijke seizoenswisselingen is het gaan en komen van het licht in de natuur een heel belangrijke en duidelijke inspiratiebron.

In de Lijdenstijd beleef ik elk jaar opnieuw het smartelijke van ons bestaan hier op aarde. Terwijl in de natuur het nieuwe leven ontstaat is alles nog doods, koud en kil, en zo kan het ook in de harten van de mensen zijn. Het  helpt om het leven van de Christus hierbij te bestuderen, dat  geeft perspectieven! Want hoewel in de Lijdenstijd van de Christus alles zich lijkt te vernauwen totdat uiteindelijk alleen de overgave overblijft, is er tegelijkertijd de bewustwording van een geweldige licht- en liefdekracht die de aarde doordringt en vernieuwen wil. Dit is wat uiteindelijk het dode doet wijken, alle duister verdrijft. Dan wordt de lente ook echt het zinnebeeld van het nieuwe leven, en niet van de eindeloze cirkelgang waarin wij gevangen zitten.

Er zijn verschillende beelden en gebaren die ik heb gezocht  om mij met dit alles te verbinden. Er is de kruisvorm, die natuurlijk uit een beweging ontstaat: horizontaal en verticaal. Ik ben ooit erg geïnspireerd door de Meditationen van Jawlensky, waarbij hij de kruisvorm gebruikt om het gelaat van de Christus te schilderen, steeds maar weer. Dit is voor mij een oergebaar.

In die verbinding horizontaal/verticaal speelt ook de belevenis van  de aarde als basis, die doordrongen wordt door het Licht der wereld.  In het horizontale onze verbinding met elkaar, in het verticale deze lichtkracht.

Zo zijn een aantal van deze schilderijen ontstaan. Ik kan alleen maar een beetje toelichten wat mijn uitgangspunten zijn geweest. In de kruisvormen,  in het duister (het zwart), het komende licht (het rood, dat geleidelijk aan zijn intensiteit verstrooit naar een ruimtelijk licht), in het doordringen van het licht in de aarde, het ontstaan van het groen, in de ontmoeting van Maria Magdalena met de tuinman, die in het levende groen van de “tuin” eerst vrijwel onzichtbaar is, en waar pas later tot haar bewustzijn doordringt wie zij voor zich heeft….

De beelden moeten verder voor zichzelf spreken.

Janneke Rosenbrand, Wognum