Gemeentebericht

Het gemeentebericht voor de huidige periode kunt u opvragen via deze link (klik op deze link)

De tijden voor de diensten zijn te vinden in het gemeentebericht of onder Mensenwijdingsdienst (klik op deze link).

Een overzicht van de bijeenkomsten vindt u hier.

Overdenkingen van het Onze Vader

In aanvulling op de papieren Gemeenteberichten van april-mei 2022 kan worden meegedeeld, dat op Witte Donderdag na de Mensenwijdingsdienst Ton Besterveld een gemeentebijeenkomst zal leiden over het Onze Vader.

Deze bijeenkomst vervangt op die dag de Overdenkingen van het Onze Vader, die momenteel iedere 2de en 4de donderdag van de maand plaats vinden. Een vast groepje overdenkt op die dagen van 10.00 tot 11.00 uur gezamenlijk het Onze Vader. Dit doen we aan de hand van het boekje van H. Oglivie “Gedachten bij het Onze Vader”, dat via onze boekentafel verkrijgbaar is. De data vindt u terug in de bijeenkomsten.

Per keer overdenken we dan één zin van het Onze Vader. Meedoen is daarom nog altijd, ook incidenteel mogelijk. In verband met de beperking van het aantal deelnemers tot 12, is voor dit groepje aanmelding tevoren echter wel noodzakelijk bij fonsvandenboom@online.nl

Zondag 1 mei om 11.30 zal Ignaz Stegeman een inhoudelijke opmaat verzorgen over het thema “Ik ben de goede herder,” joh. 10 1-20, met aansluitend gesprek tot 12.15.

Donderdag 5 mei: om 12.30 uur zal Ignaz Stegeman bij het open gesprek aanwezig zijn (zie gemeentebericht april-mei over de gesprekken op de 1e donderdag van de maand).

Zondag 8 mei van 11.30 tot 12.30 geeft Bastiaan Baan in inleiding in het thema De betekenis van het werk van Peter Selg voor de Christengemeenschap.
Deze inleiding kunt u zien als voorbereiding op de conferentie met Peter Selg op 14 mei in Antropia, Driebergen. Deze conferentie wordt georganiseerd i.v.m. het 100 jarig bestaan van de Christengemeenschap.
Bastiaan Baan heeft Peter Selg meerdere keren ontmoet. Op de boekentafel ligt nu het boek te koop: ” Mensenwijding en Wederkomst,” bestaande uit opstellen van en voordrachten gehouden door Peter Selg. Zeer de moeite waard voor conferentiegangers en thuisblijvers. De conferentie is voor een deel ook te volgen via een Zoom-verbinding.