ANBI

ANBI
De Christengemeenschap heeft de ANBI-status ( Algemeen Nut Beogende Instellingen).

Uw financiële bijdragen aan de kerk worden door de belastingdienst aangemerkt als giften en schenkingen aan een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Op grond daarvan kunt u uw financiële bijdragen aan de kerk aftrekken van uw belastbaar inkomen. Dit betekent ook dat er geen successierechten meer betaald hoeven te worden bij legaten.
Tot de aftrekbare giften behoren ook periodieke schenkingen. Dit zijn volgens de wet giften in de vorm van vaste en gelijkmatige periodieke uitkeringen voor vijf jaar, aan een ANBI instelling. Meer informatie hierover kunt opvragen bij de penningmeester.

De gegevens met betrekking tot de ANBI plus de verkorte financiële gegevens voor 2022 vindt u hier