Nieuws

Weidler ensemble – Die sieben letzten Worte unseres Erlösers am Kreuze

Op de derde zondag in de Lijdenstijd (zondag 26 maart) hebben wij een bijzondere muzikale bijdrage in onze kerk door het Weidler ensemble.

Begin 1786 kreeg Joseph Haydn opdracht van de aartsbisschop van Cadiz om muziek te schrijven bij de Zeven laatste woorden van Christus aan het kruis, die de priester jaarlijks uitsprak tijdens de Stille week. Haydn componeerde zeven langzame delen voor orkest, die klonken tussen de kruiswoorden en de meditaties van de priester. Over de eerste uitvoering heeft Haydn zelf het volgende geschreven: “De muren, ramen en pilaren van de kerk waren bedekt met zwarte doeken; alleen één grote lamp, die in het midden hing, brak deze heilige duisternis. Rond het middaguur werden alle deuren gesloten en vervolgens klonk de muziek. Na de inleidende muziek besteeg de bisschop de preekstoel en sprak één van de zeven woorden. Daarna daalde hij de preekstoel af, knielde voor het altaar en vervolgens klonk het eerste deel van de muziek. Zo ging dit verder, waarna er bij het laatste kruiswoord, “Vader, in uw handen beveel ik mijn geest,” een indrukwekkende stilte was”.

Het Weidler ensemble voert dit bijzondere verstilde werk in onze in samenwerking met een aantal leden uit. Na elk deel van de muziek zal een lid de  woorden uit de Bijbel uitspreken.

Het Weidler ensemble wil op de door Karl en Hartmut Weidler gemaakte instrumenten bijzondere muziek-klanken ten gehore brengen. De musici zijn: Kees Paasen en Bardh Lepaja – viool, Nienke Frankena – altviool, Diederik van Dijk – cello.

Dirk Schuurman