Nieuws

Donderdag 11 juli 11.00 uur tot 12.30 uur: Pentagon dodecaëder

Dirk Schuurman geeft verdere verdieping aan de geometrische vorm van de pentagon dodecaëder. Maria van der Mey tekent de vorm met de deelnemers.

Zondag 4 augustus na de mensenwijdingsdienst: Amara

Heleni Greeve zal vertellen over haar schilderingen die de komende periode in de gemeentezaal hangen en het daarmee verbonden boek. Het boek Amara van Ingrid ter Haar vertelt in 14 wijsheidsverhalen over de verhalen-genezeres Amara. Met wijsheid, kwetsbaarheid en mededogen leidt zij – samen met haar geliefde Amaris – haar volk, luistert met aandacht en raakt genezing aan. Amara bevat verhalen die allerlei levenssituaties beschrijven met wat eruit geleerd kan worden. Ziekte, liefde, verlies of de verhouding tot de ongeborenen zijn bijvoorbeeld thema’s. De verhalen zijn geschreven voor (jong-)volwassenen. Heleni Greeve maakte de illustraties bij de verhalen en deze hangen nu in de kerk tentoongesteld.

Donderdag 15 augustus 11.00 uur tot 12.30 uur: Workshop dichten met Arij van der Vliet

Loslaten is een bijzonder vermogen. Maar wil je iets loslaten, dan moet je het wel eerst goed vastgehouden hebben. En wanneer wij iets loslaten, merken wij vaak dat wij er toch nog met duizend draden aan gebonden zijn. Maria Vasalis beschrijft op gevoelige wijze deze menselijke krachten van loslaten en vasthouden. Zoek 1 gedicht van haar op en vertel in het kort hierover. Door uw persoonlijke bijdrage ontstaat er een kleurrijk mozaïek. Een werkstuk dat ons wellicht tot hulp kan zijn wanneer wij iets moeten loslaten. Het kan zijn dat zich iets nieuws aandient. Iedere levensfase kent een begroeten en weer afscheid nemen opdat iets nieuws kan ontstaan, oftewel vertrouwen ontwikkelen in iets onmogelijks. De dichter in ons kan het verwoorden in de workshop van 8 minuten die onderdeel uitmaakt van deze ochtend. Ook toehoorders zijn van harte welkom.

Donderdag 22 augustus 10.30 uur: Bezoek aan Jokes tuin

Graag nodig ik jullie uit voor een ontmoeting op onze Volkstuin aan de Kogendijk, richting Bergen. Volop zomer, heerlijk buiten in de tuin. Ik doe de tuin samen met Arianne Allyn. Geef je op via mijn mailadres: jokeboersema@gmail.com. Een week van tevoren stuur ik een berichtje over wie komt en wat je mee kan nemen. Er is plaats voor 8 à 10 mensen. Een zonnige groet, Joke Boersema.

Donderdag 5 september: Open gesprek

Iedere eerste donderdag van de maand is er na de mensenwijdingsdienst een open gesprek over ons wel en wee, persoonlijk of in relatie tot de wereldsituatie, waarbij wij in gesprek gaan met interesse voor de ander. Let op: in oktober niet wegens activiteiten na de dienst.

Donderdag 19 september 19.30 tot 21.00 uur: Innerlijke rust en het pad van eerbied

Hoe vindt de mens innerlijke rust? In een tijd van veel onrust en drukte, waarin er geen tijd lijkt te zijn, is innerlijke rust een kostbaar goed. Hoe vind je die, en welke rol speelt je eigen innerlijke activiteit daarbij? Met deze vragen houdt Adam Ricketts een voordracht over innerlijke rust en hoe die samenhangt met bepaalde levenskwaliteiten die ons daarin kunnen opvoeden en begeleiden. De inhoud van deze voordracht is nauw verbonden met de inzichten die Rudolf Steiner heeft gepubliceerd in zijn boek “Hoe Verkrijgt men Bewustzijn Op Hogere Gebieden?” Aan de hand van deze voordracht zal er een cursus worden vormgegeven waarin de oefeningen die in de voordracht naar voren worden gebracht, worden toegelicht en ervaringen kunnen worden uitgewisseld. Belangstellenden voor de cursus kunnen zich alvast aanmelden bij Adam Ricketts. Er wordt gezocht naar een tijdstip en frequentie die voor iedereen passend zijn.

Donderdag 3 oktober 11.15 tot 13.30 uur: Hoop: een ontdekkingstocht
Hoe vind je hoop in deze wereld? Hoe vind je een leid-ster van waaruit je je eigen biografie en het leven in vertrouwen tegemoet kan gaan? Wat is hoop? Hoe ontwikkel je dat? Hoe blijf je het vasthouden? Door middel van inleiding, gesprek en kunstzinnige activiteit willen we met elkaar aan het werk gaan met dit belangrijke thema. Meer details volgen na de zomer.