Jaarfeesten

Adventstuin voor de kinderen

1e advent, 27 november, 15.30 – 17.00 uur. Graag tien minuten van te voren aanwezig zijn. Verhaal, muziek en het lopen van de spiraal door de kinderen van 4 t/m 10 jaar. Vrijwillige bijdrage na afloop. Opgave noodzakelijk, via de oudergroep of op lukaskerkalkmaar@outlook.com.

De zondagsdienst voor de kinderen

Eén keer per maand, aansluitend aan de feesttijden, is er op zondag een verhaal voor de kinderen met hun ouders of begeleiders en maken we samen muziek. Aanvang 8.45. Daarna wordt de dienst voor de kinderen van 7 jaar en ouder gehouden om 9.25.

Data:                26 december,* 8 januari, 5 februari
Als er minder dan 2 kinderen van 7 jaar of ouder zijn gaat de kinderdienst niet door. Voor vragen over deelname graag contact opnemen met Adam Ricketts.

* deze dag is er geen verhaal vooraf, wel samen zingen vanaf 9 uur

 

 

Onderstaand een drietal foto’s van het Palmpasenfeest van 2020.

Onderstaand een aantal foto’s van het Michaelsfeest van 2013. Door op de foto’s te klikken worden ze vergroot en kunt u door de foto’s heen bladeren.