Jaarfeesten

De zondagsdienst voor de kinderen

Twee keer per maand vindt de kinderdienst plaats met voorafgaand een verhaal voor de kinderen met hun ouders of begeleiders, aanvang 09:30u. De dienst voor de kinderen van 7 jaar en ouder begint om 10:00u.

Data: 31 maart, 14 en 28 april, 12 en 26 mei, 16 en 30 juni. 

In juli en augustus is er geen kinderdienst, we beginnen weer in september.

De kinderdienst op zondag is gericht op kinderen vanaf 7 jaar. Het biedt opgroeiende kinderen de mogelijkheid om hun inherente religieuze gevoelens een plek te geven in het leven. In het innerlijke leven van jonge kinderen leeft het gevoel van verbondenheid met een groter geheel, waarin ze vol vertrouwen, dankbaarheid en eerbied staan. Naarmate het kind ouder wordt, ontwikkelen deze kenmerkende eigenschappen zich echter minder vanzelfsprekend. De kinderdienst streeft ernaar een ruimte te zijn waar kinderen deze beleving kunnen ervaren en verder kunnen ontwikkelen. De kinderdienst heeft geen ander doel dan dit.
Als u vragen heeft over deelname en praktische of inhoudelijke aspecten van de kinderdienst, kom ik graag in gesprek.

Adam Ricketts   tel. 0642588147 (A.J.Ricketts@proton.me)

Onderstaand een drietal foto’s van het Palmpasenfeest van 2020.

Onderstaand een aantal foto’s van het Michaelsfeest van 2013. Door op de foto’s te klikken worden ze vergroot en kunt u door de foto’s heen bladeren.