Mensenwijdingsdienst

Informatie over de dagen en tijden van de mensenwijdingsdienst

Zondag                Om 10.30 uur

Niet op 11 februari en 10 maart

Op Scorlewald alleen op 11 februari en 10 maart 10.15 uur

Donderdag        Om 10.00 uur (Let op, niet op donderdag 1 februari)

Stille Week        maandag 25 maart tot en met zaterdag 30 maart iedere dag
om 10.00 uur

Maandag            1 april 2e Paasdag (10.00 uur)

Epifanie               6 januari tot en met 3 februari

Trinitarisch         4 februari tot en met 2 maart

Lijdenstijd          3 maart tot en met 30 maart

De zondagsdienst voor de kinderen

Twee keer per maand vindt de kinderdienst plaats en voorafgaande aan de kinderdienst een verhaal voor de kinderen met hun ouders of begeleiders. Aanvang 09:30u. Daarna wordt de dienst voor de kinderen van 7 jaar en ouder gehouden om 10:00u.

Data kinderdiensten: 21 januari,  4 en 18 februari, 17 en 31 maart

De kinderdienst op zondag is gericht op kinderen vanaf 7 jaar. Het biedt opgroeiende kinderen de mogelijkheid om hun inherente religieuze gevoelens een plek te geven in het leven. In het innerlijke leven van jonge kinderen leeft het gevoel van verbondenheid met een groter geheel, waarin ze vol vertrouwen, dankbaarheid en eerbied staan. Naarmate het kind ouder wordt, ontwikkelen deze kenmerkende eigenschappen zich echter minder vanzelfsprekend. De kinderdienst streeft ernaar een ruimte te zijn waar kinderen deze beleving kunnen ervaren en verder kunnen ontwikkelen. De kinderdienst heeft geen ander doel dan dit.
Als u vragen heeft over deelname en praktische of inhoudelijke aspecten van de kinderdienst, kom ik graag in gesprek.

Adam Ricketts   tel. 0642588147 (A.J.Ricketts@proton.me)