Mensenwijdingsdienst

Zondag: 10.00 uur (zie pagina algemeen)
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag:
Zaterdag:

Zondagsdienst voor de kinderen

1 keer in de maand is er een dienst voor de kinderen, als er minimaal 2 kinderen komen. Aanvang om 9.00 uur met het verhaal voor de kinderen en hun begeleiders en om ± 9.25 uur de dienst voor de kinderen. Diensten zijn gepland op 27 februari en 27 maart, indien zich van tevoren voldoende kinderen hebben aangemeld.