Mensenwijdingsdienst

Informatie over de dagen en tijden van de mensenwijdingsdienst

De Mensenwijdingsdienst

Zaterdag Om 10.00 uur (29 juni, 6, 13, 20 en 27 juli en 17 augustus)
Zondag Om 10.30 uur (let op, niet in juli en niet op 18 en 25 augustus, niet op 15 september) Wel op 4 en 11 augustus

Om 10.15 uur op Scorlewald (15 september)

Donderdag Om 10.00 uur (let op, niet in juli en augustus)

Op maandag 24 juni (Johanni) om 10.00 uur

Feesttijden 

Johanni                 maandag 24 juni tot en met zaterdag 27 juli

Triniteit                zondag 28 juli tot en met zaterdag 28 september

Michael                zondag 29 september tot en met zaterdag 26 oktober

De zondagsdienst voor de kinderen

Twee keer per maand vindt de kinderdienst plaats met voorafgaand een verhaal voor de kinderen met hun ouders of begeleiders, aanvang 09.30 uur. De dienst voor de kinderen van 7 jaar en ouder begint om 10.00 uur.

Data: 16 en 30 juni, 8 en 22 september

In juli en augustus is er geen kinderdienst

De kinderdienst op zondag is gericht op kinderen vanaf 7 jaar. Het biedt opgroeiende kinderen de mogelijkheid om hun inherente religieuze gevoelens een plek te geven in het leven. In het innerlijke leven van jonge kinderen leeft het gevoel van verbondenheid met een groter geheel, waarin ze vol vertrouwen, dankbaarheid en eerbied staan. Naarmate het kind ouder wordt, ontwikkelen deze kenmerkende eigenschappen zich echter minder vanzelfsprekend. De kinderdienst streeft ernaar een ruimte te zijn waar kinderen deze beleving kunnen ervaren en verder kunnen ontwikkelen. De kinderdienst heeft geen ander doel dan dit.
Als u vragen heeft over deelname en praktische of inhoudelijke aspecten van de kinderdienst, kom ik graag in gesprek.

Adam Ricketts   tel. 0642588147 (A.J.Ricketts@proton.me)