Mensenwijdingsdienst

Informatie over de dagen en tijden van de mensenwijdingsdienst

De Mensenwijdingsdienst

Zondag Let op! vanaf 3 september om 10.30 uur

Niet op 5 november, 10 december

Op Scorlewald alleen op 5 november en 10 december om 10.15 uur

Donderdag Om 10.00 uur (niet op donderdag 9 november)

Vrijdag 29 september om 10.00 uur

Feesttijden

Triniteit 23 juli tot en met 28 september

Michaël 29 september tot en met 28 oktober

Triniteit 29 oktober tot en met 2 december

De zondagsdienst voor de kinderen

De kinderdienst op zondag is gericht op kinderen vanaf 7 jaar. Het biedt opgroeiende kinderen de mogelijkheid om hun inherente religieuze gevoelens een plek te geven in het leven. In het innerlijke leven van jonge kinderen leeft het gevoel van verbondenheid met een groter geheel, waarin ze vol vertrouwen, dankbaarheid en eerbied staan. Naarmate het kind ouder wordt, ontwikkelen deze kenmerkende eigenschappen zich echter minder vanzelfsprekend. De kinderdienst streeft ernaar een ruimte te zijn waar kinderen deze kunnen ervaren en verder kunnen ontwikkelen. De kinderdienst heeft geen ander doel dan dit. Als u vragen heeft over praktische en inhoudelijke beleving aspecten van de kinderdienst, sta ik altijd tot uw beschikking.

Adam Ricketts

Elke tweede en vierde zondag van de maand is er voorafgaande aan de kinderdienst een verhaal voor de kinderen met hun ouders of begeleiders.

Aanvang 09:30u. Daarna wordt de dienst voor de kinderen van 7 jaar en ouder gehouden om 10:00u. Soms wordt er een extra kinderdienst gehouden in verband met een bepaalde dienst.

Data: 10 en 24 september, 8 en 22 oktober, 12 en 26 november, 10 en 25 december

Voor vragen over deelname graag contact opnemen met Adam Ricketts tel. 0642588147 (A.J.Ricketts@proton.me)